ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.  De verkoper:
Alle goederen worden verkocht door Magic Shop Victoria, Steenweg op Mol 59 Bus 2 2300 Turnhout België, Ons BTW-nummer is 
BE 0743.825.494

 2. Toepassing:
Elke bestelling, geplaatst door de koper, geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 3. Eigendomsclausule:
Alle goederen blijven eigendom van Magic Shop Victoria, Steenweg op Mol 59 Bus 2 2300 Turnhout België, tot de betaling van de volledige verschuldigde som van de bestelling is ontvangen. Bij niet-betaling van deze som, behoudt Magic Shop Victoria, Steenweg op Mol 59 bus 2 2300 Turnhout België steeds het recht om alle geleverde goederen terug op te eisen. De eventuele daaruit volgende kosten (bestaande uit, maar niet gelimiteerd tot: aanmaningen, aangetekende brieven, deurwaarder, gerechtskosten, …) vallen volledig ten laste van de koper.

4. Recht op annuleren en/of terugzenden van de bestelling (volgens Art. 47, §1 WMPC):
De koper heeft het recht om de bestelling binnen de 14 kalenderdagen volgend op de datum van levering van de bestelling, te annuleren. Enkel de kosten en het risico van terugzending zijn voor rekening van de koper. Na deze termijn kan geen enkele bestelling geannuleerd worden. Alle terugzendingen dienen behoorlijk ingepakt te zijn. Indien de bestelling reeds betaald werd, gebeurt de terugbetaling binnen de 7 kalenderdagen volgend op de datum van annulatie, op voorwaarde dat de goederen reeds teruggezonden werden. Alle terugzendingen moeten verstuurd worden naar het adres dat wordt vermeld in punt 1.

Volgende goederen worden nooit teruggenomen (volgens Art. 47, §4, 2° WMPC):

  •          Goederen die speciaal werden ontworpen en/of besteld voor de koper.

  •          Goederen die in een afzonderlijke, afgesloten verpakking geleverd worden wegens hygiënische redenen.

5.  Je bestelling: Er kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden aan orders, nadat deze bevestigd werden. Orders samenvoegen om verzendkosten te besparen, is organisatorisch niet mogelijk.

6.  Levering: Onze producten worden voorlopig enkel geleverd in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. De bestelling wordt binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling verstuurd. De bestelling kan ook afgehaald worden. Gelieve vooraf een afspraak te maken via contactformulier of mail. Indien je denkt dat je pakket verloren geraakt is, neem je best zo snel mogelijk contact op met ons via het contactformulier.

7.  Garantie: Op al onze producten geldt de wettelijke garantie van1 jaar voor verkoop aan consumenten. Schade door verkeerd gebruik of (on)opzettelijke schade toegebracht door de gebruiker, kunnen in geen geval aanleiding geven tot garantie. Elke aanvraag tot garantie wordt individueel behandeld.

8. Klachten: Klachten aangaande de bestelling (niet – conforme levering of verborgen gebreken), dienen ons binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden.

9. Toepasselijk recht: Alle bestellingen afgesloten met Magic Shop Victoria, Steenweg op Mol 59 Bus 2 2300 Turnhout België worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Turnhout (België) is bevoegd.