Mc Sandwich (0518)
  • Mc Sandwich (0518)

Mc Sandwich - 0518

€ 20,00
Inclusief belasting

Mc Sandwich
by
Mickael Chatelin

U krijgt

1 x De Gimmick Set
1 x Instructie DVD
beschrijving ...

Mc Sandwich
by
Mickael Chatelin

You will get

1 x The Gimmick Set
1 x Instruction DVD
Description ...

Aantal

Mc Sandwich
by
Mickael Chatelin

U krijgt

1 x De Gimmick Set
1 x Instructie DVD
beschrijving

Mickael is bekend om zijn nieuwe automatische en visuele effecten.

Met MC SANDWICH realiseer je een klassieke kaart magisch effect.

Een klassiek effect zul je me horen zeggen? Maar wij geloven dat u de gebruikte methode zal verrassen. Deze methode is niet een broodje effect.

Leren om laten verdwijnen of verschijnen één of meer kaarten, plus leer je ook een versie van ambitieuze 3kaarten.

Een kaart wordt vrij gekozen en door een toeschouwer ondertekend, zal de kaart op mysterieuze wijze verschijnen tussen twee kaarten! Een onmogelijke effect gedaan onder de neus van je toeschouwers, MC SANDWICH kunt u een veelheid van andere effecten, zoals: Verdwijning, Transformatie, Ambitieus Card en Etc ...

Mc Sandwich
by
Mickael Chatelin

You will get

1 x The Gimmick Set
1 x Instruction DVD
Description

Mickael is well known for his new automatic and visual effects.

With MC SANDWICH you realize a classic card magic effect.

A classic effect you hear me say? But we believe the method used will surprise you. This method does not stop a sandwich effect.

Learn to make them disappear or appear one or more cards, plus you also learn a version of ambitious card has 3 cards.

A card is freely chosen and signed by a spectator, the card will mysteriously appear between two cards! An impossible effect done in front of your spectators, MC SANDWICH allow you a multitude of other effects such as: Disappearance, Transformation, Ambitious Card and Etc...

Just imagine and the equipment does the rest.

Highlights:

No manipulations
No forging, a signed card
No adhesive, no wires, no flap
Immediate Reset

0518

0518