M-Case (0522)
  • M-Case (0522)

M-Case - 0522

€ 30,00
Inclusief belasting

M-Case
by
Mickael Chatelain

U krijgt

1 x De Gimmck Set
1 x De Instructie DVD
beschrijving ...

M-Case
by
Mickael Chatelain

You will get

1 x The Gimmck Set
1 x The Instruction DVD
Description ...

Aantal

M-Case
by
Mickael Chatelain

U krijgt

1 x De Gimmck Set
1 x De Instructie DVD
beschrijving

ZICHTBAAR OM HET EVEN WELK CARD, BILL of visitekaartje. U kunt zelfs LAAT DE SPECTATOR DOEN het gehele effect in eigen hand!

Gescheurd en HERSTELDE KAART of geleende biljet.
FULL VIEW hands-off WIJZIGING VAN ANY FACE-UP OR dichte kaart.
M-CASE bevrijdt je te maken ALTIJD start en finish CLEAN met uw favoriete gaffed KAART EFFECT !!
NOOIT SWEAT dat u een kaart opnieuw te forceren. Gewoon uw SPECTATOR TOSS ENIGE kaart van een geschud pak IN DE M-CASE en klaar is kees!
Alle wijzigingen zijn 100% automatische
Alle wijzigingen kunnen worden gedaan in het volle zicht, zonder deksel.
Toeschouwer kan de hele verandering te voeren zichzelf.
M-zaak kan vrij behandeld door Spectator
Volledig-Self Contained. Niets toe te voegen of weg te nemen.
Draag uw normale dek in het geval M.
Perfect voor het geheim schakelen in of uit uw favoriete gaffed kaart.
Gebruik M Case om dubbele liften of traditionele krachten te vervangen.
Re-sets in seconden
SWITCH AAN DE M-CASE online! DE AUTOMATISCHE Card Case dat veranderingen HOE JE TE VERANDEREN!

En waarom niet de verandering plaatsvinden recht in de handen van je toeschouwer? Een SPECTATOR plaatst een kaart in de zaak en houdt het in zijn handen. Hoewel onmogelijk is, zal de kaart die naar buiten komt een ander te zijn! Zo ook voor een bankbiljet of een stuk papier of wat dan ook. Nogmaals de zaak kan worden onderzocht zonder de onthulling van haar duivelse geheim.

U vindt er niet minder dan 16 ideeën in detail uitgelegd op de dvd die bij uw M-zaak.

Met M-zaak, hebben al deze effecten en vele anderen eindelijk makkelijk te doen geworden.

M-Case
by
Mickael Chatelain

You will get

1 x The Gimmck Set
1 x The Instruction DVD
Description

VISIBLY CHANGE ANY CARD, BILL OR BUSINESS CARD. YOU CAN EVEN LET THE SPECTATOR DO THE ENTIRE EFFECT IN THEIR OWN HANDS!

TORN AND RESTORED CARD AND BORROWED BILL.
FULL VIEW HANDS-OFF CHANGE OF ANY FACE-UP OR FACE-DOWN CARD.
M-CASE FREES YOU TO ALWAYS START AND FINISH CLEAN WITH YOUR FAVORITE GAFFED CARD EFFECT!!
NEVER SWEAT HAVING TO FORCE A CARD AGAIN. JUST HAVE YOUR SPECTATOR TOSS ANY CARD FROM A SHUFFLED DECK INTO THE M-CASE AND IT'S DONE!
All Changes are 100% automatic
All Changes can be done in full view with no cover.
Spectator can perform the entire change herself.
M-Case Can Freely Handled by Spectator
Completely Self-Contained. Nothing to add or take away.
Carry your normal deck in the M case.
Perfect for secretly switching in or out your favorite gaffed card.
Use M Case to replace double lifts or traditional forces.
Re-sets in seconds
SWITCH TO THE M-CASE TODAY! THE AUTOMATIC CARD CASE THAT CHANGES HOW YOU CHANGE!

And why not have the change take place right in the hands of your spectator? A SPECTATOR places a card inside the case and keeps it in his hands. Although impossible, the card that comes out will be a different one! Likewise for a banknote or a piece of paper or what have you. Once again the case can be examined without revealing its diabolical secret.

You will find no fewer than 16 ideas explained in detail on the DVD that comes with your M-Case.

With M-Case, all these effects and many others have at last become easy to do.

0522

0522