Smart-Ass (0524)
  • Smart-Ass (0524)

Smart-Ass - 0524

€ 55,00
Inclusief belasting

Smart-Ass
by
Bill Abbott Top Quality

U krijgt

1 x Gimmick Bicycle Deck
1 x Jumbo Kaart
1 x Instructie DVD
beschrijving ...

Smart-Ass
by
Bill Abbott Top Quality

You will get

1 x Gimmick Bicycle Deck
1 x Jumbo Card
1 x Instruction DVD
Description ...

Aantal

Smart-Ass
by
Bill Abbott Top Quality

U krijgt

1 x Gimmick Bicycle Deck
1 x Jumbo Kaart 
1 x Instructie DVD
beschrijving

U plaatst een jumbo-kaart naar beneden op een stoel zonder deze te onthullen.

Een deelnemer wordt uitgenodigd om te gaan zitten op de mysterie kaart en wordt blijk gegeven van een dek van geschud speelkaarten. Je uit te leggen dat ze hun onderbewustzijn zullen gebruiken om de identiteit van de jumbo-kaart ze zitten op afleiden. De toeschouwer snijdt het dek in twee stapels en plaatst ze in beide handen. Ze worden gevraagd om te gooien een half weg en houden de andere. Nadat ze dit doen ze snijden de resterende kaarten in twee stapels, met een in elke hand en ze nogmaals gooien één stapel weg en houden de andere. Tot op de laatste paar kaarten, de deelnemer kiest een kaart, met de mogelijkheid om hun gedachten meerdere malen veranderen. Ze maken een definitieve selectie. Met hun uiteindelijke keuze in de hand de tribunes en pakt de jumbo-kaart, om uit te vinden dat deze overeenkomt met de selectie PRECIES!

Opmerkingen:

Close-up en omgeven.
Voor een groot publiek.
Gebeurt in hun handen.
Binnen enkele seconden te resetten.
Geschikt voor alle leeftijden.
Men gebruikt geen woordspeling of keuze goochelaar.
Gebruikt geen schakelaar van de jumbo-kaart, pakkaarten of definitieve selectie.
Gebruikt een geleende stoel.

Smart-Ass
by
Bill Abbott Top Quality

You will get

1 x Gimmick Bicycle Deck
1 x Jumbo  Card
1 x Instruction DVD
Description

You place a jumbo card face down on a chair without revealing it's identity.

A participant is invited to sit down on the mystery card and is shown a deck of shuffled playing cards. You explain that they will use their subconscious to deduce the identity of the jumbo card they are sitting on. The spectator cuts the deck into two piles and places them in either hand. They are asked to toss one half away and keep the other. After they do this they cut the remaining cards into two piles, holding one in each hand and they once again toss one pile away and keep the other. Down to the last few cards, the participant chooses one card, having the opportunity to change their mind several times. They make a final selection. With their final choice in hand the spectator stands and picks up the jumbo card, to find it matches their selection EXACTLY!

SMART ASS Considerations:

Perform SMART ASS close-up and surrounded.
Perform SMART ASS for large audiences.
SMART ASS packs small and plays big.
SMART ASS happens in their hands.
SMART ASS takes seconds to reset.
Perform SMART ASS naked (if you need to).
SMART ASS can be suitable for all ages.
SMART ASS uses no equivoque or magician's choice.
SMART ASS uses no switch of the jumbo card, deck or final selection.
SMART ASS uses any borrowed chair.

0524

0524