Twelve Times Lucky - Horoscope (0109)
  • Twelve Times Lucky - Horoscope (0109)
  • Twelve Times Lucky - Horoscope (0109)
  • Twelve Times Lucky - Horoscope (0109)

Twelve Times Lucky - Horoscope - 0109

€ 25,00
Inclusief belasting

Twelve Times Lucky - Horoscope

Magic Shop Victoria
Presents
MAGIC and ART ...

Twelve Times Lucky - Horoscope

Magic Shop Victoria
Presents
MAGIC and ART ...

Aantal


Twelve Times Lucky - Horoscope

Magic Shop Victoria 
Presents
MAGIC and ART

Twee trucs met horoscoop kaarten, ontworpen door Dominique Selen geproduceerd door Card-Shark

Twelve Times Lucky

De goochelaar schudt een pakje van 24 kaarten door elkaar. De 24 kaarten worden verdeeld in 2 hoopjes van 12 kaarten. Er worden enkele kaarten van beide hoopjes omgedraaid, het zijn allen verschillende kaarten. De toeschouwer mag nu zelf bepalen welk pakje nogmaals  moet gemengd worden. Het gekozen pakje wordt nogmaals gemengd door 1, 2, 3 of 4 kaarten af te tellen en op tafel te leggen. Dit gebeurt tot het hoopje weer compleet is.

Wanneer nu van beide hoopjes telkens en gelijktijdig de bovenste kaart omgekeerd wordt blijken het steeds 2 dezelfde kaarten te zijn. Alle omgekeerde kaarten zijn gelijk. Een onmogelijke coïncidentie.

Horoscope

Effect: U toont twaalf kaarten met de horoscoop tekens op. U laat de toeschouwer zijn/haar horoscoop teken verwijderen. U bent draai zich om terwijl de keus wordt gemaakt! Laat hem/haar 3-,4-, 5- of zes andere kaarten toevoegen en hen mengen, zodat niemand weet welk symbool waar is. Ik zou uw intuïtie willen testen. U neemt het pakket van de toeschouwer en zonder het te bekijken het toevoegt  aan de rest van de kaarten. Nu  gaat u de kaarten in twee stapeltje verdelen. U vraagt de toeschouwer waar hij denkt in welk stapeltje zijn/haar horoscoop teken bevindt. U wendt zich af terwijl u stuk voor stuk de beelzijden aan de toeschouwer laat zien. Aan het einde mag de  toeschouwer pas zeggen of het horoscoop teken in het stapeltje zat of niet. Dit herhaald u dan nog twee keer. Steeds de kaarten aftellen één links en één rechts zodat u weer twee stapeltjes heeft. Iedere keer wanneer de toeschouwer aangeeft in welk stapeltje hij/zij denkt dat zich de horoscoop kaart bevindt reageert u op  de al niet juiste- of onjuiste keuze. Tijdens al deze handelingen (het neertellen in twee stapeltjes en het stuk voor  stuk de kaarten laten zien!) heeft u het gezicht min of meer afgewend en kijkt u niet naar de kaarten. Na de derde keer geeft u een opsomming van het intuïtieve gevoel van de toeschouwer. “Weet u ik zal mijn intuïtieve ook eens testen” “U lijkt me typisch een boogschutter … klopt dat? …” Ja, antwoord de toeschouwer”

Twelve Times Lucky - Horoscope

Magic Shop Victoria 
Presents
MAGIC and ART

Two routines using Zodiac cards, designed by Dominique Selen produced by Card-Shark

Twelve Times Lucky

The magician shuffles a packet of 24 playing cards The 24 cards will divided into 2 packets of 12 cards. Some cards will be turned around, all of them are different. The spectator may decide which one of the packets of playing cards have to shuffle again. The chosen packet will be shuffled by counting 1, 2, 3 or 4 cards. And put them on the table. This will be happen till the packet of playing cards are complete again. From both packets of playing cards each card will be turned face-side up. : every card of both packets are the at the same sequence. All cards face-up are the same. An impossible coinciden city.

Horoscope

Effect: You show twelve cards with birthsigns on it. You let the spectator remove his/her birthsign. You are several feet away when the choice is made! Let him/her add six other cards and mix them, so that no one knows which symbol is where. "I would like to test your intuition" You take the packet from the spectator and without looking at it, add it to the remainder of the cards. Quickly you separate the cards in two face down piles holding them so you can't see any faces. You ask the spectator to concentrate and to indicate which packet he thinks might contain his birthsign. Turning your head to one side, so you can't see any of the signs, you show him/her the faces of the cards in the selected packet. You ask if the spectator was right or wrong. Putting the packets of cards together again, you test his intuition twice more again by using the same process. Each time you show the spectator the signs so you cannot see any of the signs. And the end of this process you sum up his hits and misses of this intuitiontest. Now you ask the spectator to mentally-Gencentrate upon his birthsign, while you try to write his birthsign down on a large pad. The symbol that you've written down turns out to be the chosen birthsign! An automatic miracle!!

0109